Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 51 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 8 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa
16.03.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 47 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż
nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego.
14.03.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 56 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 13 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
udzielenia zgody na dokonanie darowizny udziału Skarbu Państwa
w nieruchomości na rzecz Gminy Michów
14.03.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 44 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na dzierżawę
nieruchomości Skarbu Państwa
13.03.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 48 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na oddanie w
najem części nieruchomości Skarbu Państwa
13.03.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 53 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na użyczenie
części nieruchomości Skarbu Państwa
13.03.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 49 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na użyczenie
zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa
13.03.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 50 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 3 marca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
udzielenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności
zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu
Państwa
07.03.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 45 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na dokonanie
darowizny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa na
rzecz gminy Miasto Puławy
24.02.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 12 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia zgody na użyczenie
udziału Skarbu Państwa w nieruchomości
24.02.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się