Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 294 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
ustanowienia Pełnomocnika Wojewody Lubelskiego do spraw Rodziny
27.12.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 298 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
ustanowienia Pełnomocnika Wojewody Lubelskiego do Spraw Ochrony
Dziedzictwa Narodowego i Spraw Kombatantów
27.12.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 305 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
ustanowienia Pełnomocnika Wojewody Lubelskiego do spraw Nauki i
Rozwoju Szkolnictwa Wyższego na Lubelszczyźnie
27.12.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 295 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
ustanowienia Pełnomocnika Wojewody Lubelskiego do Spraw Osób
Niepełnosprawnych
27.12.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 306 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
ustanowienia Pełnomocnika Wojewody Lubelskiego do Spraw Rozwoju
Regionalnego
27.12.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 303 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
ustanowienia Pełnomocnika Wojewody Lubelskiego do Spraw
Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni w Lubelskim Urzędzie
Wojewódzkim w Lublinie
27.12.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 296 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
ustanowienia Pełnomocnika Wojewody Lubelskiego do spraw
Młodzieży
27.12.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 297 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
ustanowienia Pełnomocnika Wojewody Lubelskiego do Spraw
Bezpieczeństwa Powodziowego
27.12.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 312 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na oddanie w
najem części nieruchomości Skarbu Państwa położonych w
Dorohusku, Hrebennem, Zosinie
18.12.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 313 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do
Rady Gminy Sosnówka
18.12.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się