Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 24 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na złożenie
wniosku o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu do
nieruchomości Skarbu Państwa
02.02.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 23 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż
nieruchomości Skarbu Państwa
02.02.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 29 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 1 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
utworzenia Społecznej Rady do Spraw Przedsiębiorczości
02.02.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 27 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż
nieruchomości Skarbu Państwa
02.02.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 21 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 20 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
powołania komisji dyscyplinarnej I instancji do orzekania w
sprawach dyscyplinarnych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i
placówkach na terenie województwa lubelskiego
24.01.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 19 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających
do Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim
19.01.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 18 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających
do Rady Gminy Karczmiska
19.01.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 1 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 16 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
ustalenia Regulaminu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Lublinie
18.01.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 15 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie określenia zasad używania
pieczęci urzędowych oraz pieczątek w Lubelskim Urzędzie
Wojewódzkim w Lublinie
18.01.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 6 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji
Konkursowej w celu w celu wyboru "Organizacji Pozarządowej Roku
2016"
18.01.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się