Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 284 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do
spraw przejęcia magazynów przeciwpowodziowych na terenie
województwa lubelskiego
05.12.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 287 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 22 listopada 2017 r. zmieniające skład komisji ds.
podziału środków przewidzianych dla spółek wodnych
30.11.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 281 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na oddanie
w najem części nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczonej w
ewidencji gruntów jako działka nr 147/6 (obręb 0082 – Zosin)
30.11.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 288 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji
opiniującej wnioski złożone na realizację w 2018 r. zadań w
ramach "Programu integracji społeczności romskiej"
27.11.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 286 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do
realizacji zadań w ramach Resortowego programu rozwoju
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH ”
2018
22.11.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 277 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 16 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
ustalenia Regulaminu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Lublinie
22.11.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 254 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 13 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
prowadzenia Instrukcji Zarządzania Systemem Teleinformatycznym
służącym do przetwarzania danych osobowych w Lubelskim
Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie
17.11.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 272 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na
sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa położonej na terenie
gminy Parczew
14.11.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 232 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 21 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
nadania Statutu Lubelskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Lublinie
14.11.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 274 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 26 października 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na
sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz użytkowników
wieczystych, położonej w Klementowicach, gm. Kurów
30.10.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się