Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 273 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 26 października 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na
użyczenie części nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w
Lublinie przy ul. Narutowicza 73
30.10.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 265 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 19 października 2017 r. zmieniające zarządzenie w
sprawie utworzenia Społecznej Rady do Spraw Przedsiębiorczości
30.10.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 276 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wyborów
uzupełniających do Rady Miejskiej w Annopolu
27.10.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 275 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 26 października 2017 r. uchylające zarządzenie w
sprawie ustanowienia Pełnomocnika Wojewody Lubelskiego do Spraw
Współpracy z Ukrainą
27.10.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 268 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 19 października 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na
oddanie w najem części nieruchomości Skarbu Państwa
położonej w Puławach przy ul. Reymonta
23.10.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 267 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 19 października 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na
oddanie w najem części nieruchomości Skarbu Państwa
położonej w Puławach przy ul. Reymonta
23.10.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 270 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 18 października 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na
oddanie w najem części nieruchomości Skarbu Państwa
położonej w Puławach przy ul. Reymonta
23.10.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 266 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 19 października 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na
oddanie w najem przez Lubelski Zarząd Obsługi Przejść
Granicznych części nieruchomości Skarbu Państwa
20.10.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 271 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 18 października 2017 r. w sprawie wyborów
uzupełniających do Rady Miasta Krasnystaw
19.10.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 269 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 16 października 2017 r. w sprawie wyborów
uzupełniających do Rady Gminy Jabłoń
18.10.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się