Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 250 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 21 września 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na oddanie
w najem części nieruchomości Skarbu Państwa znajdującej się
na Drogowym Przejściu Granicznym w Dorohusku
29.09.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 257 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 28 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania testów
kwalifikacyjnych dla kierowców wykonujących przewóz drogowy
29.09.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 251 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 21 września 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na oddanie
w najem części nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz firmy
ASTON na Drogowych Przejściach Granicznych: w Dorohusku,
Hrebennem i Terespolu
29.09.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 252 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 21 września 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na oddanie
w najem części nieruchomości Skarbu Państwa, znajdującej
się w budynkach zlokalizowanych na Drogowym Przejściu
Granicznym w Dorohusku
29.09.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 255 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 28 września 2017 r. w sprawie udzielenia zgody
Lubelskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Lublinie na realizację
inwestycji na nieruchomościach stanowiących własność i
współwłasność Skarbu Państwa
29.09.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 217 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 22 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
prowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Lubelskim
Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie
28.09.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 242 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 21 września 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na
obciążenie nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w
Kraśniku, ograniczonym prawem rzeczowym
27.09.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 249 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 21 września 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na
sprzedaż lokali Skarbu Państwa, położonych w Łaziskach
27.09.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 243 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 20 września 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających
do Rady Gminy Janów Podlaski
20.09.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 244 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 20 września 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających
do Rady Gminy Radzyń Podlaski
20.09.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się