Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 241 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 15 września 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na
sprzedaż nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa położonej w
gm. Niemce, obręb Elizówka Kolonia
15.09.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 248 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika
Wojewody Lubelskiego do Spraw Rozwoju Służby Zdrowia
15.09.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 237 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 12 września 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na
obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym nieruchomości Skarbu
Państwa położonej we Włodawie
15.09.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 238 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 12 września 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na oddanie
w najem części nieruchomości Skarbu Państwa, znajdującej
się w budynku zlokalizowanym na Drogowym Przejściu Granicznym
w Dorohusku
15.09.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 245 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 13 września 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających
do Rady Gminy Chodel
14.09.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 239 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 9 września 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających
do Rady Gminy Wojsławice
12.09.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 236 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 6 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
powołania komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych
na terenie gminy Wola Mysłowska
08.09.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 233 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 5 września 2017 r. w sprawie udzielenia zgody jednostce
organizacyjnej na przebudowę nieruchomości Skarbu Państwa,
położonej w Lublinie, oznaczonej jako działki nr 1/9 (obręb
0011 – Dziesiąta Wieś)
06.09.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 235 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 1 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
powołania komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych
położonych na terenie gminy Ludwin
05.09.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 231 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na
dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa położonej w
Piotrowicach, gm. Strzyżewice
29.08.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się