Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozporządzenie porządkowe nr 52 Wojewody Lubelskiego
zmieniające Rozporządzenie porządkowe Nr 5 Wojewody
Lubelskiego z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie przepisów
porządkowych obowiązujących w pasie drogi granicznej i w
strefie nadgranicznej na terenie województwa lubelskiego
05.10.2018 więcej
Rozporządzenie Nr 54 Wojewody Lubelskiego
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie
powiatów chełmskiego, hrubieszowskiego, łęczyńskiego i
świdnickiego
05.10.2018 więcej
Rozporządzenie Nr 53 Wojewody Lubelskiego
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie
powiatów chełmskiego i krasnostawskiego
05.10.2018 więcej
Rozporządzenie Nr 51 Wojewody Lubelskiego
w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej
Zakładu Produkcyjnego Chłodnia "TWARDZIK" w miejscowości
Łaziska, gmina Łaziska, powiat opolski, województwo lubelskie
05.10.2018 więcej
Rozporządzenie Nr 50 Wojewody Lubelskiego
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie
powiatów chełmskiego, hrubieszowskiego, łęczyńskiego i
świdnickiego
27.09.2018 więcej
Rozporządzenie Nr 49 Wojewody Lubelskiego
z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zwalczania zgnilca
amerykańskiego pszczół na terenie powiatów kraśnickiego i
janowskiego
21.09.2018 więcej
Rozporządzenie Nr 48 Wojewody Lubelskiego
z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego
pomoru świń w powiatach lubartowskim i łęczyńskim
18.09.2018 więcej
Rozporządzenie Nr 47 Wojewody Lubelskiego
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń w powiatach
lubartowskim i łęczyńskim
14.09.2018 więcej
Rozporządzenie Nr 46 Wojewody Lubelskiego
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie
powiatów chełmskiego i krasnostawskiego
14.09.2018 więcej
Rozporządzenie Nr 45 Wojewody Lubelskiego
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie
powiatów chełmskiego, hrubieszowskiego, krasnostawskiego,
łęczyńskiego, parczewskiego i świdnickiego
14.09.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się