Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozporządzenie Nr 34 Wojewody Lubelskiego
uchylające rozporządzenie Nr 16 Wojewody Lubelskiego z dnia 21
czerwca 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń
na terenie powiatu bialskiego i włodawskiego
07.08.2018 więcej
Rozporządzenie nr 33 Wojewody Lubelskiego
z dnia 2 sierpnia 2018 r. uchylające rozporządzenie nr 10 WL z
dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie ASF na terenie powiatów
lubartowskiego, łukowskiego,puławskiego i ryckiego
02.08.2018 więcej
Rozporządzenie nr 31 Wojewody Lubelskiego
z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego
pomoru świń na terenie powiatów bialskiego,
chełmskiego, hrubieszowskiego, łęczyńskiego, parczewskiego,
radzyńskiego i włodawskiego
02.08.2018 więcej
Rozporządzenie Nr 32 Wojewody Lubelskiego
z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego
pomoru świń w powiatach lubartowskim i łęczyńskim
02.08.2018 więcej
Rozporządzenie Nr 30 Wojewody Lubelskiego
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie
powiatów bialskiego, chełmskiego, łęczyńskiego,
parczewskiego, radzyńskiego i włodawskiego
26.07.2018 więcej
Rozporządzenie Nr 29 Wojewody Lubelskiego
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie
powiatów chełmskiego i krasnostawskiego
25.07.2018 więcej
Rozporządzenie Nr 28 Wojewody Lubelskiego
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie
powiatów chełmskiego i hrubieszowskiego
25.07.2018 więcej
Rozporządzenie Nr 27 Wojewody Lubelskiego
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń w powiatach
lubartowskim i łęczyńskim
25.07.2018 więcej
Rozporządzenie Nr 26 Wojewody Lubelskiego
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń w powiatach
hrubieszowskim i tomaszowskim
25.07.2018 więcej
Rozporządzenie Nr 25 Wojewody Lubelskiego
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie
powiatów bialskiego, chełmskiego, łęczyńskiego,
parczewskiego, radzyńskiego i włodawskiego
20.07.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się