Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozporządzenie Nr 23 Wojewody Lubelskiego
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie
powiatów radzyńskiego i łukowskiego
09.07.2018 więcej
Rozporządzenie Nr 24 Wojewody Lubelskiego
uchylające rozporządzenie nr 20 Wojewody Lubelskiego z dnia 3
lipca 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń w
powiatach świdnickim, chełmskim, krasnostawskim i łęczyńskim
09.07.2018 więcej
Rozporządzenie Nr 22 Wojewody Lubelskiego
z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru
świń na terenie powiatów chełmskiego i hrubieszowskiego
04.07.2018 więcej
Rozporządzenie Nr 21 Wojewody Lubelskiego
z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru
świń na terenie powiatów parczewskiego i lubartowskiego
04.07.2018 więcej
Rozporządzenie Nr 20 Wojewody Lubelskiego
z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru
świń w powiatach świdnickim, chełmskim, krasnostawskim i
łęczyńskim
04.07.2018 więcej
Rozporządzenie Nr 19 Wojewody Lubelskiego
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie
powiatów chełmskiego, łęczyńskiego i włodawskiego
28.06.2018 więcej
Rozporządzenie Nr 18 Wojewody Lubelskiego
w sprawie zmiany rozporządzenia Nr 13 Wojewody Lubelskiego z
dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego
pomoru świń na terenie powiatów chełmskiego i włodawskiego
28.06.2018 więcej
Rozporządzenie Nr 17 Wojewody Lubelskiego
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie
powiatów bialskiego, parczewskiego, radzyńskiego i
włodawskiego
28.06.2018 więcej
Rozporządzenie Nr 16 Wojewody Lubelskiego
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie
powiatu bialskiego i włodawskiego
22.06.2018 więcej
Rozporządzenie Nr 15 Wojewody Lubelskiego
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie
powiatów chełmskiego, łęczyńskiego i włodawskiego
21.06.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się