Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozporządzenie Nr 14 Wojewody Lubelskiego
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie
powiatu parczewskiego i bialskiego
20.06.2018 więcej
Rozporządzenie Nr 13 Wojewody Lubelskiego
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie
powiatów chełmskiego i włodawskiego
20.06.2018 więcej
Rozporządzenie Nr 12 Wojewody Lubelskiego
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie
powiatów chełmskiego, łęczyńskiego i włodawskiego
15.06.2018 więcej
Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Lubelskiego
z dnia 13 czerwca 2018 r, w sprawie zmiany rozporządzenia nr 10
Wojewody Lubelskiego z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów
lubartowskiego, łukowskiego, puławskiego i ryckiego
14.06.2018 więcej
Rozporządzenie Nr 10 Wojewody Lubelskiego
z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego
pomoru świń na terenie powiatów lubartowskiego, łukowskiego,
puławskiego i ryckiego
13.06.2018 więcej
Rozporządzenie Nr 9 Wojewody Lubelskiego
z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego
pomoru świń na terenie powiatów parczewskiego i bialskiego
13.06.2018 więcej
Rozporządzenie Nr 8 Wojewody Lubelskiego
uchylające rozporządzenie nr 5 Wojewody Lubelskiego z dnia 26
kwietnia 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru
świń na części obszaru powiatów chełmskiego i
hrubieszowskiego
08.06.2018 więcej
Rozporządzenie Nr 7 Wojewody Lubelskiego
uchylające rozporządzenie Nr 3 Wojewody Lubelskiego z dnia 26
lutego 2018 r. w sprawie zakazu polowań zbiorowych na zwierzęta
łowne w związku z afrykańskim pomorem świń u dzików
08.06.2018 więcej
Rozporządzenie Nr 6 Wojewody Lubelskiego
z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru
świń na terenie powiatów chełmskiego, łęczyńskiego i
włodawskiego
04.06.2018 więcej
Rozporządzenie nr 5 Wojewody Lubelskiego
z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego
pomoru świń na części obszaru powiatów chełmskiego i
hrubieszowskiego
27.04.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się