Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.236.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr LI/454/18 Rady Gminy
Głusk z dnia 28 czerwca 2018 r.
24.07.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.242.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr VII.244.2018 Rady Gminy
Spiczyn z dnia 28 czerwca 2018 r.
24.07.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.233.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXX/203/2018 Rady Gminy
Krzczonów z dnia 15 czerwca 2018 r.
24.07.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.229.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr XLVIII/252/2018 Rady
Gminy Radzyń Podlaski z dnia 27 czerwca 2018 r.
24.07.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.224.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr XLIX/287/2018 Rady
Powiatu w Janowie Lubelskim z dnia 14 czerwca 2018 r.
24.07.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.228.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr XLIV/250/2018 Rady Gminy
Nielisz z dnia 28 czerwca 2018 roku
23.07.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.230.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXI/275/2018 Rady Gminy
Puławy z dnia 14 czerwca 2018 r.
23.07.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.220.2018
stwierdzające nieważność uchwał Zarządu Powiatu w Łęcznej
z dnia 24 maja 2018 r.
23.07.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.232.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr XLIII/199/2018 Rady
Gminy Abramów z dnia 15 czerwca 2018 r.
20.07.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.234.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVI/242/18 Rady Gminy
Skierbieszów z dnia 27 czerwca 2018 roku
20.07.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się