Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.179.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXX/262/2018 Rady Gminy
Puławy z dnia 25 kwietnia 2018 r.
29.05.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.181.2018
stwierdzające nieważność Nr XXV/227/18 Rady Gminy Cyców z
dnia 17 kwietnia 2018 r.
22.05.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.174.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr XLV/320/2018 Rady Gminy
Jastków z dnia 20 kwietnia 2018 r.
19.05.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.169.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIV/223/18 Rady Gminy
Cyców z dnia 21 marca 2018 r.
19.05.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.168.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXII/214/2018 Rady
Gminy Kamionka z dnia 12 kwietnia 2018 r.
19.05.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.175.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIII/127/2018 Rady
Gminy Markuszów z dnia 27 marca 2018 roku
18.05.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.139.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVIII/260/18 Rady
Miejskiej we Frampolu z dnia 22 marca 2018 roku
18.05.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.151.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIII/128/2018 Rady
Gminy Markuszów z dnia 27 marca 2018 r.
18.05.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.173.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXV/223/2018 Rady Gminy
Drelów z dnia 28 marca 2018 roku
17.05.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.172.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIX/312/18 Rady
Miejskiej w Nałęczowie z dnia 29 marca 2018 r.
17.05.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się