Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.153 .2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVII/263/2018 Rady
Gminy Jabłonna z dnia 20 marca 2018 r.
11.05.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.135.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXV/158/2018 Rady Gminy
Wola Mysłowska z dnia 16 marca 2018 r.
11.05.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.145.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr XLII/248/18 Rady Gminy
Dębowa Kłoda z dnia 28 marca 2018 r.
11.05.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.129.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr XLI/284/2018 Rady
Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 26 marca 2018 roku
11.05.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.112.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr XLI/283/2018 Rady
Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 26 marca 2018 roku
11.05.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.128.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr L/483/18 Rady Miasta
Puławy z dnia 28 marca 2018 r.
11.05.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.125.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr XLI/282/2018 Rady
Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 26 marca 2018 roku
10.05.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.158.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVI/209/18 Rady Gminy
Milejów z dnia 26 marca 2018 r.
09.05.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.130.2018
stwierdzające nieważność Nr XLIV/331/18 Rady Miejskiej w
Janowie Lubelskim z dnia 23 marca 2018 r.
09.05.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.119.2018
stwierdzające nieważność Nr XXIV/219/18 Rady Gminy Cyców z
dnia 21 marca 2018 r. w sprawie wymagań, jakie powinien
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i
transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Cyców
09.05.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się