Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie nadzorcze IF-II.4131.9.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIV/290/18 Rady
Miejskiej w Siedliszczu
10.04.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.60.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/236/18 Rady Gminy
Trzebieszów
06.04.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.85.2018
z dnia 5 kwietnia 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały
nr XLIII/328/2018 Rady Gminy Kłoczew
05.04.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.94.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr XLIX/348/2018 Rady
Miasta Łuków z dnia 1 marca 2018 r.
05.04.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze IF-II.4131.7.2018
z dnia 27 marca 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr
XLI/317/18 Rady Miejskiej w Annopolu z dnia 26 lutego 2018 r.
05.04.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze IF-II.4131.6.2018
z dnia 29 marca 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr
XLI/316/18 Rady Miejskiej w Annopolu
05.04.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.97.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIV/247/18 Rady Gminy
Mełgiew z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie nieruchomości położonej w Dominowie
05.04.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.99.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIV/244/18 Rady Gminy
Mełgiew z dnia 28 lutego 2018 r.
04.04.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.96.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr XLVI/267/2018 Rady
Powiatu w Janowie Lubelskim z dnia 26 lutego 2018 r.
04.04.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.88.2018
z dnia 28 marca 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr
XXXIX/181/2018 Rady Gminy Abramów
30.03.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się