Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.394.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr II/6/2018 Rady Gminy
Końskowola z dnia 30 listopada 2018 r.
04.01.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.359.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr II/3/2018 Rady Gminy
Zakrzówek z dnia 27 listopada 2018 r.
03.01.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.389.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr I/4/2018 Rady Gminy
Spiczyn
03.01.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.383.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr II/10/2018 Rady Gminy
Rudnik z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia programu
współpracy Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi i
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2019 rok
03.01.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.377.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr II/16/2018 Rady Gminy
Dzwola z dnia 30 listopada 2018 r.
21.12.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.376.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr III/11/2018 Rady Gminy
Janowiec z dnia 29 listopada 2018 r.
21.12.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.379.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIV/220/2018 Rady
Gminy Krzczonów z dnia 13 listopada 2018 r.
21.12.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.371.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr LIII/314/2018 Rady Gminy
Konopnica z dnia 16 listopada 2018 r.
21.12.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.374.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr LIII/313/2018 Rady Gminy
Konopnica z dnia 16 listopada 2018r.
21.12.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.321.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr LX/437/2018 Rady
Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 31 października 2018 r.
21.12.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się