Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.393.2018
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr III/20/2018 Rady
Gminy Kłoczew z dnia 7 grudnia 2018 r.
11.01.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.398.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr II/6/18 Rady Gminy
Chrzanów z dnia 29 listopada 2018 r.
09.01.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.396.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr II/10/18 Rady Gminy
Stoczek Łukowski z dnia 30 listopada 2018 r.
09.01.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.395.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr II/27/18 Rady Gminy
Cyców z dnia 3 grudnia 2018 r.
08.01.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.384.2018
stwierdzające nieważność zarządzenia Nr 58/2017 Burmistrza
Lubyczy Królewskiej z dnia 22 grudnia 2017 r.
07.01.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.375.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr I/9/2018 Rady Miasta
Świdnik z dnia 23 listopada 2018 r.
07.01.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.373.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr III/18/2018 Rady Gminy
Potok Wielki z dnia 12 grudnia 2018 r.
07.01.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.390.2018
sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr II/12/18 Rady
Gminy Garbów z dnia 6 grudnia 2018 r.
07.01.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.348.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr III/14/2018 Rady
Miejskiej w Modliborzycach z dnia 10 grudnia 2018 r.
04.01.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.385.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr III/9/2018 Rady Gminy
Wilków z dnia 3 grudnia 2018 r.
04.01.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się