Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.374.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr LIII/313/2018 Rady Gminy
Konopnica z dnia 16 listopada 2018r.
21.12.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.321.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr LX/437/2018 Rady
Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 31 października 2018 r.
21.12.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.372.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr XLVI/295/18 Rady Powiatu
we Włodawie z dnia 15 listopada 2018 r.
21.12.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.369.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr I/3/18 Rady Gminy
Łukowa z dnia 21 listopada 2018 roku
17.12.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.344.2018
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Wojciechów z
dnia 7 listopada 2018r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy
uchwałodawczej
15.12.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.367.2018
stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w
Modliborzycach z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Gminy Modliborzyce
15.12.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.362.2018
stwierdzające nieważność Rady Gminy Zalesie z dnia 20
listopada 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych
stałych Komisji Rady Gminy Zalesie oraz wyboru ich
przewodniczących
15.12.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.363.2018
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Siemień z dnia
23 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych
komisji stałych Rady Gminy Siemień
15.12.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.364.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr I/3/2018 Rady Gminy
Wilkołaz z dnia 19 listopada 2018 r.
15.12.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.288.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVIII/209/2018 Rady
Gminy Ostrówek z dnia 7 listopada 2018 r.
15.12.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się