Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.346.2018
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Mełgiew z dnia
17 października 2018 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Mełgiew
27.11.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.350.2018
stwierdzające nieważność uchwały XL/297/18 Rady Gminy
Mełgiew z dnia 17 października 2018 r.
26.11.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.343.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr LI/283/2018 Rady
Miejskiej w Modliborzycach z dnia 30 października 2018 r.
26.11.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.337.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVI/248/2018 Rady
Gminy Potok Wielki z dnia 17 października 2018 r.
26.11.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.329.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr L/280/2018 Rady Powiatu
w Białej Podlaskiej z dnia 11 października 2018 r.
19.11.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.339.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr VII.256.2018 Rady Gminy
Spiczyn z dnia 5 października 2018 r.
19.11.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.318.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr XL/243/2018 Rady Gminy
Kąkolewnica z dnia 15 października 2018 r.
15.11.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.330.2018
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Niedźwiada z
dnia 5 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Niedźwiada
15.11.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.331.2018
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Kraśnik
z dnia 10 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kraśnik
15.11.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.322.2018
stwierdzające nieważność uchwały Rady Powiatu w Lublinie z
dnia 4 października 2018 r. w sprawie określenia rozkładu
godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu
lubelskiego
15.11.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się