Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.311.2018
stwierdzające nieważność uchwały Rady Powiatu w
Krasnymstawie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie pozbawienia
kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie jej części z
użytkowania jako drogi publicznej
07.11.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.306.2018
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Międzyrzec
Podlaski z dnia 25 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Gminy Międzyrzec Podlaski
07.11.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.308.2018
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Końskowola z
dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy
Końskowola
07.11.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.296.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXII/186/2018 Rady
Gminy Ulhówek z dnia 19 września 2018 r.
06.11.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.297.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr XLI/273/2018 Rady Gminy
Borki z dnia 28 września 2018 r.
06.11.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.304.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr XLVII/307/18 Rady Gminy
Puchaczów z dnia 27 września 2018 r.
06.11.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.298.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIX/203/18 Rady Gminy
Zakrzew z dnia 26 września 2018 r.
06.11.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.315.2018
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Jabłonna z
dnia 26 września 2018r. w sprawie przyjęcia regulaminu
korzystania kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko Orlik” w
Piotrkowie Pierwszym
05.11.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.285.2018
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Terespol z dnia
28 września 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania
napojów alkoholowych w miejscach publicznych
05.11.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.305.2018
stwierdzające nieważność uchwały Rady Powiatu w Parczewie z
dnia 18 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu
Parczewskiego
05.11.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się