Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.295.2018
stwierdzające nieważność uchwały Rady Miasta Biłgoraj z
dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu
targowiska stałego „Mój Rynek” przy ul. Władysława
Jagiełły w Biłgoraju
05.11.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.303.2018
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Puławy z dnia
20 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Puławy
30.10.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.282.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr XL/255/18 Rady Gminy
Gościeradów z dnia 20 września 2018 r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
30.10.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.289.2018
stwierdzające nieważność uchwał Zgromadzenia Związku
Komunalnego Gmin w Bełżycach z dnia 24 września 2018 roku
25.10.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.294.2018
stwierdzające nieważność uchwał Zgromadzenia Związku
Komunalnego Gmin w Bełżycach z dnia 24 września 2018 roku
25.10.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze IF-II.4131.35.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXI/261/18 Rady Gminy
Cyców z dnia 21 września 2018 r.
25.10.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze IF-II.4131.34.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr LVII/411/2018 Rady Gminy
Łuków z dnia 14 września 2018 r.
25.10.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.286.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVIII/288/18 Rady
Gminy Adamów z dnia 28 września 2018 r.
24.10.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.283.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr XLI/60/18 Rady Miasta
Biała Podlaska z dnia 13 września 2018 r.
23.10.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.241.2018
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXIX/252/2018
Rady Gminy Wilkołaz z dnia 13 września 2018 r.
22.10.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się