Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej
Kontrola planowa przeprowadzona w dniach od 15 października 2018
r. do 15 listopada 2018 r. (FC-IX.431.34.6.2018)
22.02.2019 więcej
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie
Kontrola przeprowadzona w dniach od 25 czerwca 2018 r. do 10
sierpnia 2018 r. (FC-IX.431.21.7.2018)
07.02.2019 więcej
Fundacja „Restaurare Basilicam” w Lublinie
Kontrola planowa przeprowadzona w dniach od 03 października
20018 r. do 19 października 2018 r. (FC-IX.431.33.5.2018)
01.02.2019 więcej
Fundacja na Rzecz Dzieci z Wadami Serca „Cor Infantis” w Lublinie
Kontrola planowa przeprowadzona w dniach od 19 września do 4
października 2018 r. (FC-IX.431.31.5.2018)
29.01.2019 więcej
Urząd Miejski w Łęcznej
Kontrola przeprowadzona w dniach od 13 sierpnia 2018 r. do 14
września 2018 r. (FC-IX.431.25.5.2018)
25.01.2019 więcej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Uścimowie
Kontrola przeprowadzona w dniach od 12 września do 19
października 2018 r. (FC-IX.431.30.5.2018)
23.01.2019 więcej
Urząd Gminy Uścimów
Kontrola przeprowadzona w dniach od 24 września do 26
października 2018 r. (FC-IX.431.32.5.2018)
23.01.2019 więcej
Fundacja FELIS w Lublinie
Kontrola przeprowadzona w dniach 16-30 listopada 2018 r.
(FC-IX.431.41.5.2018)
08.01.2019 więcej
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Lublinie
Kontrola planowa przeprowadzona w dniach od 30 sierpnia do 14
września 2018 r. (FC-IX.431.27.5.2018)
08.01.2019 więcej
Urząd Gminy Jabłonna
Kontrola przeprowadzona w dniach od 16 sierpnia do 14 września
2018 r. (FC-IX.431.26.6.2018)
15.12.2018 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się