Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy
Kontrola przeprowadzona w dniach od 6 września 2018 r. do 5
października 2018 r. (FC-IX.431.29.5.2018)
14.12.2018 więcej
Urząd Miejski w Urzędowie
Kontrola przeprowadzona w dniach od 26 czerwca 2018 r. do 27
lipca 2018 r. (FC-IX.431.22.6.2018)
13.12.2018 więcej
Urząd Gminy Kraśniczyn
Kontrola przeprowadzona w dniach od 15 czerwca 2018 r. do 17
lipca 2018 r. (FC-IX.431.19.7.2018)
15.11.2018 więcej
Urząd Gminy w Borkach
Kontrola przeprowadzona w dniach od 30 maja 2018 r. do 6 lipca
2018 r. (FC-IX.431.18.6.2018)
08.11.2018 więcej
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Radzyniu Podlaskim
Kontrola planowa przeprowadzona w dniach od 11 lipca 2018 r. do 6
sierpnia 2018 r. (FC-IX.431.24.5.2018)
06.11.2018 więcej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głusku
Kontrola przeprowadzona w dniach od 20 czerwca do 3 sierpnia
2018 r. (FC-IX.431.20.5.2018)
31.10.2018 więcej
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie
Kontrola przeprowadzona w dniach od 10 maja 2018 r. do 08 czerwca
2018 r. (FC-IX.431.15.6.2018)
05.10.2018 więcej
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie
Kontrola planowa przeprowadzona w dniach od 23 marca 2018 r. do
24 kwietnia 2018 r. (FC-IX.431.11.6.2018)
27.09.2018 więcej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej
Kontrola przeprowadzona w dniach od 23 marca do 27 kwietnia 2018
r. (FC-IX.431.10.9.2018)
25.09.2018 więcej
Środowiskowy Dom Samopomocy „Wrzos” w Wólce Leszczańskiej
Kontrola planowa przeprowadzona w dniach od 19 kwietnia 2018 r.
do 18 maja 2018 r. (FC-IX.431.13.4.2018)
24.09.2018 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się