Lista artykułów

Nazwa artykułu
Sprawozdanie z kontroli działalności tłumacza przysięgłego
Pani Anna Borowska - tłumacz przysięgły języka niemieckiego
07.06.2018 więcej
Sprawozdanie z kontroli działalności tłumacza przysięgłego
Pan Ireneusz Karolak - tłumacz przysięgły jęz. francuskiego i
hiszpańskiego
05.06.2018 więcej
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Wdrożeniowe "NABOR" Grażyna Naborczyk
Kontrola przeprowadzona w terminie od 11 maja do 18 maja 2018 r.
(PN-III.9514.3.2018)
29.05.2018 więcej
Miejski Urząd Pracy w Lublinie
Kontrola w trybie uproszczonym przeprowadzona w dniach od 14 do
18 maja 2018 r. (PN-III.862.5.2018)
22.05.2018 więcej
Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w okresie od 5
do 20 kwietnia 2018 r. (PN-III.862.4.2018)
22.05.2018 więcej
Sprawozdanie z kontroli działalności tłumacza przysięgłego
Pan Maciej Pomorski - tłumacz przysięgły języka niemieckiego
18.05.2018 więcej
Sprawozdanie z kontroli działalności tłumacza przysięgłego
Pan Robert Todorow - tłumacz przysięgły języka bułgarskiego
18.05.2018 więcej
Sprawozdanie z kontroli działalności tłumacza przysięgłego
Pani Bożena Rejak - tłumacz przysięgły języka słowackiego i
czeskiego
17.05.2018 więcej
Sprawozdanie z kontroli działalności tłumacza przysięgłego
Pani Urszula Gębka - tłumacz przysięgły języka niemieckiego
17.05.2018 więcej
Sprawozdanie z kontroli działalności tłumacza przysięgłego
Pan Arroyo Gonzalez Jose Gerardo - tłumacz przysięgły języka
hiszpańskiego
17.05.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się