Lista artykułów

Nazwa artykułu
Sprawozdanie z kontroli działalności tłumacza przysięgłego
Pani Natalia Rolewska - tłumacz przysięgły j. rosyjskiego
28.02.2018 więcej
Sprawozdanie z kontroli działalności tłumacza przysięgłego
Pani Dorota Maj - tłumacz przysięgły j. niemieckiego
23.02.2018 więcej
Sprawozdanie z kontroli działalności tłumacza przysięgłego
Pani Joanna Kononowicz - tłumacz przysięgły j. niemieckiego
23.02.2018 więcej
Sprawozdanie z kontroli działalności tłumacza przysięgłego
Pani Sylwia Masiewicz - tłumacz przysięgły j. niemieckiego
22.02.2018 więcej
Sprawozdanie z kontroli działalności tłumacza przysięgłego
Pani Kamila Korba - tłumacz przysięgły j. niemieckiego
20.02.2018 więcej
Sprawozdanie z kontroli działalności tłumacza przysięgłego
Pani Izabela Kosmulska - tłumacz przysięgły j. niemieckiego
16.02.2018 więcej
Sprawozdanie z kontroli działalności tłumacza przysięgłego
Pan Czesław Mazurek - tłumacz przysięgły j. francuskiego
15.02.2018 więcej
Sprawozdanie z kontroli działalności tłumacza przysięgłego
Pan Jan Kita - tłumacz przysięgły j. niemieckiego
13.02.2018 więcej
Sprawozdanie z kontroli działalności tłumacza przysięgłego
Pan Grzegorz Mrugała - tłumacz przysięgły j. ukraińskiego
13.02.2018 więcej
Biuro Detektywistyczne Mirosław Flis w Lublinie
Kontrola przeprowadzona w dniach 22 - 24 stycznia 2018 r.
(PN-III.9514.1.2018)
05.02.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się