Lista artykułów

Nazwa artykułu
Sprawozdanie z kontroli działalności tłumacza przysięgłego
Pani Barbara Zezula - tłumacz przysięgły języka niemieckiego
09.11.2018 więcej
Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie
Kontrola w trybie uproszczonym przeprowadzona w dniach od 22 do
26 października 2018 r. (PN-III.862.24.2018)
09.11.2018 więcej
Sprawozdanie z kontroli działalności tłumacza przysięgłego
Pani Edyta Załubiniak - tłumacz przysięgły języka
niemieckiego
08.11.2018 więcej
Sprawozdanie z kontroli działalności tłumacza przysięgłego
Pani Agnieszka Monies-Mizera - tłumacz przysięgły języka
angielskiego
08.11.2018 więcej
Sprawozdanie z kontroli działalności tłumacza przysięgłego
Pani Agnieszka Żółkowska - tłumacz przysięgły języka
niemieckiego
08.11.2018 więcej
Sprawozdanie z kontroli działalności tłumacza przysięgłego
Pani Eliza Piskorska - tłumacz przysięgły języka niemieckiego
08.11.2018 więcej
Spółdzielnia Niewidomych im. M. Sękowskiego w Lublinie
Kontrola przeprowadzona w terminie 18-25 października 2018 r.
(PN-III.9514.8.2018)
02.11.2018 więcej
Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim
Kontrola w trybie uproszczonym przeprowadzona w dniach od 8
do 12 października 2018 r. (PN-III.862.23.2018)
30.10.2018 więcej
Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim
Kontrola w trybie uproszczonym przeprowadzona w dniach od 16 do
19 października 2018 r. (PN-III.862.18.2018)
30.10.2018 więcej
Urząd Miejski w Międzyrzecu Podlaskim
Kontrola planowana przeprowadzona w dniach od 26 marca do 15 maja
2018 r. (PN-III.431.3.2018)
24.10.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się