Lista artykułów

Nazwa artykułu
Urząd Miasta Świdnik
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Miasta Świdnik
(PN.III.431.4.2018)
06.09.2018 więcej
Zakłady Poligraficzne Anny i Janusza Genejów
Kontrola przeprowadzona w terminie od 22 sierpnia do 28 sierpnia
2018 r. (PN-III.9514.7.2018)
05.09.2018 więcej
Urząd Gminy Chodel
Kontrola planowana przeprowadzona w dniach 12 lutego do 13 marca
2018 r. (PN-III.431.1.2018)
21.08.2018 więcej
Urząd Gminy Adamów
Kontrola koordynowana przeprowadzona w terminie od 6 do 30 marca
2018 r. (PN-III.431.2.2018).
20.08.2018 więcej
Powiatowy Urząd Pracy w Puławach
Kontrola w trybie uproszczonym przeprowadzona w dniach 17 - 20
lipca 2018 r. (PN-III.862.20.2018)
13.08.2018 więcej
Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim
Kontrola w trybie uproszczonym przeprowadzona w dniach 23 - 27
lipca 2018 r. (PN-III.862.10.2018)
13.08.2018 więcej
Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku
Kontrola w trybie uproszczonym przeprowadzona w dniach 15 - 21
czerwca 2018 r. (PN-III.862.3.2018)
13.08.2018 więcej
Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim
Kontrola w trybie uproszczonym przeprowadzona w dniach od 31
lipca do 3 sierpnia 2018 r. (PN-III.862.13.2018)
13.08.2018 więcej
Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej
Kontrola w trybie uproszczonym przeprowadzona w dniach od 10
do 13 lipca 2018 r. (PN-III.862.8.2018)
13.08.2018 więcej
Sprawozdanie z kontroli działalności tłumacza przysięgłego
Pani Izabela Daniel - tłumacz przysięgły języka niemieckiego
08.08.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się