Lista artykułów

Nazwa artykułu
Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie
Kontrola w trybie uproszczonym przeprowadzona w dniach 21-25 maja
2018 r. (PN-III.862.6.2018)
06.07.2018 więcej
Sprawozdanie z kontroli działalności tłumacza przysięgłego
Pani Aneta Muller - tłumacz przysięgły języka francuskiego
06.07.2018 więcej
Spółdzielnia "JEDNOŚĆ" w Kraśniku
Kontrola przeprowadzona w terminie 21-29 maja 2018 r.
(PN-III.9514.4.2018)
04.07.2018 więcej
Sprawozdanie z kontroli działalności tłumacza przysięgłego
Pan Łukasz Brzana - tłumacz przysięgły języka niemieckiego
03.07.2018 więcej
Sprawozdanie z kontroli działalności tłumacza przysięgłego
Pan Krzysztof Celiński - tłumacz przysięgły języka
włoskiego
03.07.2018 więcej
Sprawozdanie z kontroli działalności tłumacza przysięgłego
Pan Marcin Lipnicki - tłumacz przysięgły języka
niderlandzkiego
26.06.2018 więcej
Sprawozdanie z kontroli działalności tłumacza przysięgłego
Pan Sebastian Markiewicz - tłumacz przysięgły języka
rosyjskiego
26.06.2018 więcej
Sprawozdanie z kontroli działalności tłumacza przysięgłego
Pan Kamil Narecki - tłumacz przysięgły języka niderlandzkiego
26.06.2018 więcej
Sprawozdanie z kontroli działalności tłumacza przysięgłego
Pani Ewa Dudzik - tłumacz przysięgły języka serbskiego i
chorwackiego
26.06.2018 więcej
Sprawozdanie z kontroli działalności tłumacza przysięgłego
Pani Natalia Budzyńska - tłumacz przysięgły języka
ukraińskiego
26.06.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się