Lista artykułów

Nazwa artykułu
Urząd Miejski w Siedliszczu
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniach 26 i 27 kwietnia
2018 r. (PS-Ch.431.3.2.2018)
22.08.2018 więcej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komarowie-Osadzie
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniach: 12-13 marca, 19
kwietnia i 7-9 maja 2018 r. (PS-Z.431.1.2.2018).
21.08.2018 więcej
Urząd Gminy Kamień
Kontrola planowa przeprowadzona w trybie zwykłym kontroli w
dniach 16, 26, 27 marca oraz 5 i 6 kwietnia 2018 r.
(PS-Ch.431.2.1.2018)
21.08.2018 więcej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biszczy
Kontrola planowa przeprowadzona w trybie zwykłym w dniach 27, 28
czerwca 2018 r. oraz 13, 23 lipca 2018 r. (PS-Z.431.4.3.2018).
21.08.2018 więcej
Dom Pomocy Społecznej w Bończy
Kontrola sprawdzająca przeprowadzona w dniach 20 czerwca i 4
lipca 2018 roku (PS-Ch.431.1.10.2018).
21.08.2018 więcej
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Krasnymstawie
Kontrola w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach: 21 czerwca
2018 r., 25 czerwca 2018 r., 29-30 czerwca 2018 r.
(PS-Ch.431.5.5.2018)
21.08.2018 więcej
Urząd Gminy Tarnawatka
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniach: 11, 14 maja oraz
10-11 lipca 2018 r. (PS-Z.431.3.1.2018)
21.08.2018 więcej
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białej Podlaskiej
Kontrola problemowa przeprowadzona w dniu 28 maja 2018 r.
(WZO.9532.1.6.2018)
21.08.2018 więcej
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Hrubieszowie
Kontrola problemowa przeprowadzona w dniu 19 maja 2018 r.
(WZO.9532.1.5.2018)
20.08.2018 więcej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzechowie
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniach 28 października i
4, 9-10 listopada 2016 r. (PS-I.431.1.22.2016)
17.08.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się