Lista artykułów

Nazwa artykułu
Dom Pomocy Społecznej w Chojnie Nowym Pierwszym
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniach 24-26 września oraz
1, 2 i 17 października 2018 r. (PS-Ch.431.1.12.2018)
08.04.2019 więcej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach 6–9
listopada 2018 r. (PS-VI.431.16.2018)
05.04.2019 więcej
Pensjonat "Turzyna" w Józefowie
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniach 10-11 i 20 grudnia
2018 r. (PS-Z.431.1.20.2018)
05.04.2019 więcej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabuniach
Kontrola w trybie uproszczonym przeprowadzona w terminie od 17
grudnia 2018 r. do 11 stycznia 2019 r. (PS-Z.431.6.1.2018)
05.04.2019 więcej
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
Kontrola w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach 6-7 grudnia
2018 r. (PS-Ch.431.5.12.2018)
05.04.2019 więcej
Urząd Gminy Czemierniki
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniu 26 listopada 2018 r.
(PS-BP.431.3.4.2018)
05.04.2019 więcej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnej Podlaskiej
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniach 30 lipca oraz 1-6
sierpnia 2018 r. (PS-BP.431.1.9.2018)
05.04.2019 więcej
Świetlica opiekuńczo-wychowawcza „ARKA” w Annopolu
Kontrola w trybie zwykłym przeprowadzona w dniu 29 czerwca 2018
r. (PS-II.431.2.7.2018)
04.04.2019 więcej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułowie
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniach 8-19 października
oraz 14-16 listopada 2018 r. (PS-Z.431.1.13.2018)
04.04.2019 więcej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniach 20-27 marca oraz
9-11 kwietnia 2018 r. (PS-I.431.2.2018)
04.04.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się