Lista artykułów

Nazwa artykułu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku
Kontrola sprawdzająca przeprowadzona w dniach 27 i 28 września
2018 roku. (PS-Ch.431.1.13.2018)
04.04.2019 więcej
Dom Seniora VETERIS
Kontrola doraźna przeprowadzona w dniu 13 lipca 2018 r.
(PS-II.431.1.8.2018)
02.04.2019 więcej
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniach: 9, 17 października
oraz 13, 27-28 i 30 listopada 2018 r. (PS-Z.431.1.14.2018)
02.04.2019 więcej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach 3-6
grudnia 2018 r. (PS-BP.431.2.17.2018)
02.04.2019 więcej
Urząd Miejski w Parczewie
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniach 10 - 11 grudnia 2018
r. (PS-BP.431.3.5.2018)
29.03.2019 więcej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach od 22
do 30 listopada 2018 r. (z przerwą: 24 – 25 listopada br.) -
PS-BP.431.2.16.2018
29.03.2019 więcej
Urząd Gminy Uchanie
Kontrola w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach 02.02.2018 r.
i 16.03.2018 r. (PS-Z.431.5.2.2018)
29.03.2019 więcej
Urząd Gminy Bełżec
Kontrola w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach 13 i 14
grudnia 2018 r. (PS-Z.431.5.8.2018)
28.03.2019 więcej
COMFORT PLACE Dom Opieki i Rehabilitacji
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniu 20 grudnia 2018 r.
(PS-II.430.1.19.2018)
27.03.2019 więcej
Dom Pomocy Społecznej w Ryżkach
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniach 25-26 września 2018
r. (PS-II.431.1.13.2018)
18.03.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się