Lista artykułów

Nazwa artykułu
Środowiskowy Dom Samopomocy im. Ofiar Pacyfikacji w Sochach
Kontrola doraźna przeprowadzona w dniu 17 grudnia 2018 r.
(PS-Z.431.1.21.2018)
18.03.2019 więcej
Urząd Gminy Susiec
Kontrola w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach 31
października oraz 19 listopada 2018 r. (PS-Z.431.5.7.2018)
18.03.2019 więcej
Urząd Gminy Ulhówek
Kontrola w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach 31 sierpnia
oraz 17 września 2018 r. (PS-Z.431.5.6.2018)
18.03.2019 więcej
Dom Pomocy Społecznej w Kalince
Kontrola doraźna przeprowadzona w dniu 17 grudnia 2017 r.
(PS-BP.431.1.11.2018)
18.03.2019 więcej
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lubartowie
Kontrola problemowa przeprowadzona w dniu 23 października 2018
r. (WZO.9532.1.10.2018)
18.03.2019 więcej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbicy
Kontrola przeprowadzona w okresie od 22 do 27 listopada 2018 r.
(PS-Ch.431.4.2.2018)
18.03.2019 więcej
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tomaszowie Lubelskim
Kontrola problemowa przeprowadzona w dniu 3 lipca 2018 r.
(WZO.9532.1.7.2018)
18.03.2019 więcej
Urząd Gminy Piszczac
Kontrola w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach: 8-9 oraz 23
listopada 2018 r. (PS-BP.431.4.10.2018)
15.03.2019 więcej
Urząd Gminy Nielisz
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniach 22-23 listopada oraz
7 grudnia 2018 r. (PS-Z.431.3.4.2018)
15.03.2019 więcej
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włodawie
Kontrola problemowa przeprowadzona w dniu 10 września 2018 r.
(WZO.9532.1.8.2018)
15.03.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się