Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ośrodek Wsparcia w Leopoldowie
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w w dniu 29 października
2018 r. (PS-II.431.1.18.2018)
15.03.2019 więcej
„ASTUR” Sp. z o.o.
Kontrola planowa podmiotu – organizatora turnusów
rehabilitacyjnych, wpisanego do rejestru organizatorów turnusów
rehabilitacyjnych prowadzonego przez Wojewodę Lubelskiego pod
numerem OR/06/0002/16, przeprowadzona została w dniu 22
października 2018 r. (PS-III.431.7.2018).
26.02.2019 więcej
Placówka Wsparcia Dziennego „Dziupla” w Białej Podlaskiej
Kontrola w trybie zwykłym przeprowadzona w w dniach: 24, 30
października 2018 r. oraz 5 listopada 2018 r.
(PS-BP.431.4.9.2018)
22.02.2019 więcej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rossoszu
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach: 19-21
i 27 września 2018 r. (PS-BP.431.2.12.2018)
22.02.2019 więcej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wisznicach
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach: 25-26
i 29 października 2018 r. (PS-BP.431.2.14.2018)
21.02.2019 więcej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie
Kontrola w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach: 17-19.12.2018
r. oraz 21.12.2018 r. (PS-Ch.431.5.13.2018)
21.02.2019 więcej
Urząd Gminy Niedrzwica Duża
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniu 7 i 11 września 2018
r. (PS-I.431.1.5.2018)
21.02.2019 więcej
Urząd Gminy Mircze
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniach: 14 września oraz
5, 10-11 października 2018 r. (PS-Z.431.3.3.2018)
20.02.2019 więcej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej
Kontrola w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach: 12, 17 i 28
września 2018 r. (PS-BP.431.4.8.2018)
20.02.2019 więcej
Ośrodek Rehabilitacyjno – Wczasowy „ASTUR” w Okunince
Kontrola planowa przeprowadzona w dniu 15 października 2018 r.
(PS-III.431.6.2018)
20.02.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się