Lista artykułów

Nazwa artykułu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach od 29
sierpnia 2018 r. do 28 września 2018 r. (PS-Z.431.2.9.2018)
19.02.2019 więcej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkołazie
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach 1 - 5
października 2018 r. (PS-VI.431.14.2018)
19.02.2019 więcej
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Janowie Lubelskim
Kontrola problemowa przeprowadzona w dniu 24 października 2018
r. (WZO.9532.1.11.2018)
19.02.2019 więcej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach: 28
września 2018, 2-3 października 2018 r. (PS-BP.431.2.13.2018)
19.02.2019 więcej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie
Kontrola planowa przeprowadzona w dniach 17 - 20 lipca 2018 r.
(PS-VI.431.12.2018)
18.02.2019 więcej
Urząd Gminy Rybczewice
Kontrola w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach 5, 14-15
listopada 2018 r. (PS-II.431.2.14.2018)
13.02.2019 więcej
Starostwo Powiatowe w Zamościu
Kontrola problemowa przeprowadzona w dniu 16 listopada 2018 r.
(PS-Z.431.1.18.2018)
08.02.2019 więcej
Urząd Gminy Chodel
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w terminie od
22 czerwca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. (PS-II.431.1.6.2018)
08.02.2019 więcej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie
Kontrola w trybie uproszczonym przeprowadzona w dniach 12-24
października 2018 r. (PS-Z.431.2.12.2018)
17.01.2019 więcej
Żłobek ZAJĄCZEK z siedzibą przy ul. A. H. Pustowójtówny w Lublinie
Kontrola planowa przeprowadzona w dniu 6 lipca 2018 r.
(PS-III.431.2.2018)
17.01.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się