Lista artykułów

Nazwa artykułu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnogrodzie
Kontrola planowana w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach od
25 października do 26 listopada 2018 r. (PS-Z.431.2.13.2018)
14.01.2019 więcej
Dom Pomocy Społecznej w Krzesimowie
Kontrola doraźna przeprowadzona w w dniu 31 sierpnia 2018 r.
(PS-II.431.1.12.2018)
14.01.2019 więcej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Cycowie
Kontrola planowa przeprowadzona w dniach 22-25 października 2018
r. (PS-VI.431.15.2018)
14.01.2019 więcej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach 6-9
sierpnia 2018 r. (PS-VI.431.13.2018)
14.01.2019 więcej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markuszowie
Kontrola planowa przeprowadzona w dniach 14-18 maja 2018 r.
(PS-VI.431.6.2018)
14.01.2019 więcej
Świetlica Środowiskowa we Włodawie
Kontrola w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach 25
października 2018 r. i 9 listopada 2018 r. (PS-Ch.431.5.10.2018)
11.01.2019 więcej
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Chełmie
Kontrola doraźna przeprowadzona w dniu 21 września 2018 r.
(WZO.9532.1.9.2018)
10.01.2019 więcej
Dom Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku
Kontrola doraźna przeprowadzona w dniach 14 czerwca i 6 lipca
2018 r. (PS-II.431.1.7.2018)
10.01.2019 więcej
Urząd Gminy Kłoczew
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniu 2 marca 2018 r.
(PS-I.431.1.3.2018)
10.01.2019 więcej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Horodle
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniach 21-24 sierpnia oraz
24–26 września 2018 r. (PS-Z.431.1.10.2018)
10.01.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się