Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Urząd Gminy Tyszowce
Kontrola planowa przeprowadzona w dniu 11 września 2018 r.
(ŚR-II.431.33.2018)
21.09.2018 więcej
Urząd Gminy Trzeszczany
Kontrola planowa przeprowadzona w dniu 31 sierpnia 2018 r.
(ŚR-II.431.30.2018)
14.09.2018 więcej
Urząd Miasta Tomaszów Lubelski
Kontrola planowa przeprowadzona w dniu 4 września 2018 r.
(ŚR-II.431.31.2018)
14.09.2018 więcej
Urząd Gminy Wojciechów
Kontrola planowa przeprowadzona w dniu 17 sierpnia 2018 r.
(ŚR-II.431.29.2018)
11.09.2018 więcej
Urząd Miejski w Piaskach
Kontrola planowana przeprowadzona w dniu 27 lipca 2018 r.
(ŚR-II.431.28.2018)
22.08.2018 więcej
Gminna Konserwacyjna Spółka Wodna w Międzyrzecu Podlaskim
Kontrola planowa przeprowadzona w dniu 12 czerwca 2018 r.
(ŚR-II. 431.20.2018)
21.08.2018 więcej
Urząd Gminy Niemce
Kontrola planowa przeprowadzona w dniu 22 czerwca 2018 r.
(ŚR-II.431.22.2018)
21.08.2018 więcej
Urząd Gminy Niemce
Kontrola planowa przeprowadzona w dniach 26 i 29 czerwca 2018 r.
(ŚR-II.431.23.2018)
21.08.2018 więcej
Urząd Gminy Susiec
Kontrola planowa przeprowadzona w dniu 10 lipca 2018 r.
(ŚR-II.431.24.2018)
21.08.2018 więcej
Urząd Gminy Wilkołaz
Kontrola planowa przeprowadzona w dniu 17 lipca 2018 r.
(ŚR-II.431.26.2018)
20.08.2018 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się