Lista artykułów

Nazwa artykułu
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim
Kontrola przeprowadzona w dniu 24 lipca 2018 r.
(ZD-I.9612.65.2018.BP)
14.03.2019 więcej
"Usługi medyczne B. Nowicka-Danilczuk" Spółka Jawna w Łukowie
Kontrola przeprowadzona w dniu 15 października 2018 r.
(ZD-I.9612.90.2018.BP)
14.03.2019 więcej
Robert Plechawski, NZOZ "Vivamed" w Opolu Lubelskim
Kontrola przeprowadzona w dniach 27-30 sierpnia 2018 r.
(ZD-I.9612.74.2018.BP)
14.03.2019 więcej
NZOZ TOP-DENT Jolanta Fijałkowska w Lublinie
Kontrola przeprowadzona w dniu 6 grudnia 2018 r.
(ZD-I.9612.108.2018.MB)
13.03.2019 więcej
NZOZ "KMDent" w Puławach
Kontrola przeprowadzona w dniu 14 sierpnia 2018 r.
(ZD-I.9612.72.2018.MB)
13.03.2019 więcej
Agencja Współpracy i Rozwoju Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej „SAS” w Janowie Lubelskim
Kontrola przeprowadzona w dniu 20 września 2018 r.
(ZD-I.9612.73.2018.SSJ)
25.02.2019 więcej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
Kontrola planowa przeprowadzona w dniach 24-28 września 2018 r.
(ZD-I.9612.80.2018.BP)
22.02.2019 więcej
Stacja Pogotowia Ratunkowego SP Zakład Opieki Zdrowotnej w Białej Podlaskiej
Kontrola planowa przeprowadzona w dniach 21.11 - 6.12.2018 r.
(ZD-I.9612.101.2018.MK)
22.02.2019 więcej
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ALL DENT"
Kontrola planowa przeprowadzona w dniu 5 grudnia 2018 r.
(ZD-I.9612.100.2018.JN)
18.02.2019 więcej
Urząd Miejski w Urzędowie
Kontrola w trybie uproszczonym przeprowadzona w dniu 14 grudnia
2018 r. (ZD-I.9612.111.2018.HM)
18.02.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się