Lista artykułów

Nazwa artykułu
NZOZ Przychodnia Zdrowia s. c. w Księżpolu
Kontrola przeprowadzona w dniu 8 października 2018 r.
(ZD-I.9612.88.2018.MB)
23.01.2019 więcej
NZOZ Przychodnia Chirurgiczno-Urazowo-Ortopedyczna w Parczewie
Kontrola planowa przeprowadzona w dniu 28 listopada 2018 r.
(ZD-I.9612.105.2018.MB)
17.01.2019 więcej
NZOZ "Przychodnia Zdrowia" s. c. w Biłgoraju
Kontrola planowa przeprowadzona w dniach od 27 września do 2
października 2018 r. (ZD-I.9612.83.2018.MB)
17.01.2019 więcej
Spółka Cywilna PRO OMNI Kamil Łazuka, Bożena Łazuka w Parczewie
Kontrola przeprowadzona w dniu 26 listopada 2018 r.
(ZD-I.9612.99.2018.JN)
16.01.2019 więcej
NZOZ PRO-MED Kwiatkowski Bartosz w Łukowie
Kontrola przeprowadzona w dniu 19 października 2018 r.
(ZD-I.9612.93.2018.MB)
15.01.2019 więcej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Baranowie
Kontrola przeprowadzona w dniach 13,14,16 oraz 28 listopada 2018
r. (ZD-I.9612.98.2018.HM)
14.01.2019 więcej
Urząd Gminy Ułęż
Kontrola w trybie uproszczonym przeprowadzona w dniu 28 listopada
2018 r. (ZD-I.9612.103.2018.HM)
10.01.2019 więcej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie
Kontrola planowa przeprowadzona w dniach 26 listopada oraz 4
grudnia 2018 r. (ZD-I.9612.102.2018.BB)
10.01.2019 więcej
Strzelecka Jadwiga NZOZ REHABILITACJA w Kraśniku
Kontrola przeprowadzona w dniach 29-30 października 2018 r.
(ZD-I.9612.96.2018.MK)
08.01.2019 więcej
ARION SZPITALE Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie w upadłości
Kontrola pozaplanowa przeprowadzona w dniach 10-11 października
2018 r. (ZD-I.9612.89.2018.MJ)
04.01.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się