Lista artykułów

Nazwa artykułu
Gabinet Psychoterapii Usługi Szkoleniowe Agnieszka Domagała w Zamościu
Kontrola przeprowadzona w dniu 19 listopada 2018 r.
(ZD-I.9612.2.18.2018.GS)
03.01.2019 więcej
Podmiot leczniczy J&J HARMONIA Spółka z o.o. w Biłgoraju
Kontrola przeprowadzona w dniach 10-11 października 2018 r.
(ZD-I.9612.87.2018.MJ)
03.01.2019 więcej
SP ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Markuszowie
Kontrola przeprowadzona w dniach 28 września i 3 października
2018 r. (ZD-I.9612.82.2018.BB)
03.01.2019 więcej
Podmiot leczniczy PLUS-MEDIC Spółka z o.o. w Lublinie
Kontrola przeprowadzona w dniach 23-24 października 2018 r.
(ZD-I.9612.95.2018.BB)
02.01.2019 więcej
Andrzej Kania NZOZ FIDES Przychodnia Medycyny Rodzinnej w Hańsku
Kontrola przeprowadzona w dniach 5-7 listopada 2018 r.
(ZD-I.9612.97.2018.BB)
02.01.2019 więcej
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej LEKARZ RODZINNY s.c. w Kraśniku
Kontrola przeprowadzona w dniach od 21 marca do 17 kwietnia 2018
r. (ZD-I.9612.28.2018.GS)
02.01.2019 więcej
EMERGENCY MEDICAL SERVICE Ratownictwo Medyczne i Szkolenia Kamil Kociubiński
Kontrola planowa przeprowadzona w dniu 24 października 2018 r.
(ZD-I.9612.91.2018.SSJ)
02.01.2019 więcej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie
Kontrola przeprowadzona w dniach 10-19 lipca 2018 r.
(ZD-I.9612.64.2018.MK)
02.01.2019 więcej
GŁUSK-MED Spółka Partnerska Lekarsko-Pielęgniarska w Lublinie
Kontrola planowa przeprowadzona w dniach 22-26 października 2018
r. (ZD-I.9612.94.2018.HM)
02.01.2019 więcej
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy DROGA ŻYCIA w Smoligowie
Kontrola przeprowadzona w dniach od 22 sierpnia do 10 września
2018 r. (ZD-I.9612.95.2018.GS)
02.01.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się