Lista artykułów

Nazwa artykułu
NZOZ SAJMED Sajko Tomasz, Międzyrzec Podlaski
Kontrola przeprowadzona w dniach 4-5 czerwca 2018 r.
(ZD-I.9612.49.2018.MK)
21.09.2018 więcej
All Med Centrum Medyczne Sp. z o.o.
Kontrola przeprowadzona w dniu 14 czerwca 2018 r.
(ZD-I.9612.52.2018.BB)
11.09.2018 więcej
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Psyche"
Kontrola przeprowadzona w dniu 22 maja 2018 r.
(ZD-I.9612.47.2018.JN)
11.09.2018 więcej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Garbowie
Kontrola przeprowadzona w dniach 28 marca oraz 3-5 kwietnia 2018
r. (ZD-I.9612.33.2018.BB)
21.08.2018 więcej
INAVITA sp. z o.o. w Lublinie
Kontrola przeprowadzona w dniach 18-20 kwietnia 2018 r.
(ZD-I.9612.36.2018.BB)
21.08.2018 więcej
Centrum Alergologii i Laryngologii Sp. z o. o. Lubartów
Kontrola planowa sprawdzająca przeprowadzona 28 czerwca 2018
r.(ZD-I.9612.62.2018)
21.08.2018 więcej
Centrum Medycyny Rodzinnej Gliniewicz i Spółka NZOZ s.j.w Kraśniku
Kontrola przeprowadzona w dniach: 30 kwietnia 2018 r., 7 maja
2018 r. (ZD-I.9612.40.2018.MK)
16.08.2018 więcej
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Medycyny Rodzinnej w Międzyrzecu Podlaskim
Kontrola przeprowadzona w dniach 16-17 maja 2018 r.
(ZD-I.9612.41.2018.MK)
16.08.2018 więcej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
Kontrola przeprowadzona w dniach 14-15 czerwca 2018 r.
(ZD-I.9612.54.2018)
16.08.2018 więcej
STARMED s. c. Anna Rycyk-Sadowska, Wojciech Sadowski, Rybczewice
Kontrola planowa przeprowadzona w dniach 14-15 czerwca 2018 r.
(ZD-I.9612.55.2018.HM)
16.08.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się