Lista artykułów

Nazwa artykułu
STARMED s. c. Anna Rycyk-Sadowska, Wojciech Sadowski, Rybczewice
Kontrola planowa przeprowadzona w dniach 14-15 czerwca 2018 r.
(ZD-I.9612.55.2018.HM)
16.08.2018 więcej
SP ZOZ w Międzyrzecu Podlaskim
Kontrola przeprowadzona w dniach 14-16 maja 2018 r.
(ZD-I.9612.42.2018.BB).
16.08.2018 więcej
NZOZ "Doktor" s.c. Rafał Suszek, Anna Suszek Kraśnik
Kontrola przeprowadzona w dniach 21-23 marca 2018 r.
(ZD-I.9612.27.2018.MK).
16.08.2018 więcej
SP Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim
Kontrola przeprowadzona w dniach 14 lutego do 6 marca 2018 r.
(ZD-I.9612.16.2018.HM)
16.08.2018 więcej
NZOZ B.D.M. UNI-MED spółka jawna w Łęcznej
Kontrola przeprowadzona w dniach 24-25 stycznia 2018 r.
(ZD-I.9612.8.2018.MJ)
08.08.2018 więcej
Zespół Specjalistycznych Gabinetów Lekarskich COR-LAR-MED Arkadiusz Kasztelan
Kontrola przeprowadzona w dniu 29 marca 2018 r.
(ZD-I.9612.30.2018.BP)
08.08.2018 więcej
Spółka cywilna Renata Goliszek, Piotr Pieszyński, Karczmiska Drugie
Kontrola planowa przeprowadzona w dniach 7-10 maja 2018 r.
(ZD-I.9612.40.2018.BB)
07.08.2018 więcej
Janas Anna NZOZ DENTIMED, Lublin
Kontrola przeprowadzona w dniu 2 marca 2018 r.
(ZD-I.9612.45.2018.SSJ)
07.08.2018 więcej
EURO-DENTAL DUSZEK Izabela Łuciuk
Kontrola sprawdzająca przeprowadzona w dniu 15 maja 2018 r.
(ZD-I.9612.43.2018.MK)
26.07.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się