Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 250 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na oddanie w dzierżawę
nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Żalinie
28.11.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 276 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Wojewody Lubelskiego do
Spraw Rozwoju Przedsiębiorczości
27.11.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 263 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na użyczenie zabudowanej
nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Zamościu
27.11.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 272 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Komarów-Osada
26.11.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 268 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające Zarządzenie Nr 319 Wojewody Lubelskiego z dnia 29
grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Polityki rachunkowości w
zakresie budżetu Wojewody Lubelskiego
26.11.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 271 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Czemierniki
26.11.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 275 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Wojewody Lubelskiego do
Spraw Rozwoju Edukacji
26.11.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 273 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w
Łaszczowie
23.11.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 266 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na dokonanie darowizny prawa
własności nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Miasto
Kraśnik
20.11.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 270 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stanin
15.11.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się