Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 269 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Chodel
15.11.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 267 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie utworzenia Zespołu do Spraw Nawiązywania Kontaktów
oraz Rozwijania Współpracy z Zagranicą przy Wojewodzie
Lubelskim
14.11.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 244 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie nr 129 Wojewody Lubelskiego z dnia 30
maja 2017 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu do
spraw realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV
i Zwalczania AIDS na lata 2017-2021
09.11.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 264 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości
Skarbu Państwa na rzecz Gminy Ryki, położonej w Starej Dąbi,
gm. Ryki
05.11.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 262 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na użyczenie części nieruchomości
Skarbu Państwa
25.10.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 253 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na dzierżawę części nieruchomości
Skarbu Państwa
23.10.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 261 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości
Skarbu Państwa na rzecz gminy Miasto Puławy
23.10.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 258 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie Nr 9 Wojewody Lubelskiego z dnia 9
stycznia 2017 roku w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie
19.10.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 259 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie przejęcia dokumentacji medycznej po podmiocie
leczniczym
19.10.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 254 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji ds.
szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach
specjalnych produkcji rolnej położonych na terenie gminy Wola
Uhruska
16.10.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się