Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 243 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na dokonanie darowizny prawa
własności nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Miasto
Biłgoraj
27.09.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 242 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na użyczenie zabudowanej
nieruchomości Skarbu Państwa
26.09.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 240 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie powołania Komisji do realizacji wniosku złożonego
przez Spółdzielnię Budowlano - Mieszkaniową „UNIA” w
Lublinie w celu refundacji uzasadnionych kosztów związanych z
podziałem nieruchomości oraz czynnościami związanymi z
rozgraniczeniem nieruchomości oraz ewidencją gruntów i
budynków
26.09.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 241 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz
Skarbu Państwa
25.09.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 231 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na oddanie w dzierżawę
nieruchomości Skarbu Państwa
25.09.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 235 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości Skarbu
Państwa
24.09.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 239 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 20 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
powołania komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych
i działach specjalnych produkcji rolnej położonych na terenie
miasta i gminy Biała Podlaska.
21.09.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 160 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie ustalenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych
oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Teleinformatycznym w
Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie
18.09.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 237 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji ds.
szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach
specjalnych produkcji rolnej położonych na terenie gminy Niemce
12.09.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 236 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu
Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie
07.09.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się