Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Rozporządzenie Nr 25 Wojewody Lubelskiego
uchylające rozporządzenie Nr 12 Wojewody Lubelskiego z dnia 22
lipca 2019 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń
na terenie powiatów lubelskiego i łęczyńskiego
29.08.2019 więcej
Rozporządzenie Nr 24 Wojewody Lubelskiego
uchylające rozporządzenie Nr 9 Wojewody Lubelskiego z dnia 17
lipca 2019 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń
na terenie powiatów łęczyńskiego, chełmskiego i
włodawskiego
21.08.2019 więcej
Rozporządzenie Nr 22 Wojewody Lubelskiego
w sprawie zmiany rozporządzenia Nr 17 Wojewody Lubelskiego z
dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru
świń na terenie powiatów radzyńskiego i parczewskiego
09.08.2019 więcej
Rozporządzenie Nr 23 Wojewody Lubelskiego
uchylające rozporządzenia Nr 5 Wojewody Lubelskiego z dnia 21
czerwca 2019 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru
świń na terenie powiatów krasnostawskiego i chełmskiego
08.08.2019 więcej
Rozporządzenie Nr 21 Wojewody Lubelskiego
w sprawie uchylenia rozporządzenia Nr 6 Wojewody Lubelskiego z
dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego
pszczół na terenie powiatów lubelskiego, łęczyńskiego i
świdnickiego oraz rozporządzenia Nr 16 Wojewody Lubelskiego z
dnia 24 lipca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie Nr 6
Wojewody Lubelskiego z dnia 8 lipca 2019 r.
07.08.2019 więcej
Rozporządzenie Nr 20 Wojewody Lubelskiego
w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie
powiatów lubelskiego, lubartowskiego, łęczyńskiego i
świdnickiego
07.08.2019 więcej
Rozporządzenie Nr 19 Wojewody Lubelskiego
w sprawie uchylenia rozporządzenia Nr 4 Wojewody Lubelskiego z
dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zwalczania zgnilca
amerykańskiego pszczół na terenie powiatów lubelskiego i
lubartowskiego oraz rozporządzenia Nr 15 Wojewody Lubelskiego z
dnia 24 lipca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie Nr 4
Wojewody Lubelskiego z dnia 17 czerwca 2019 r.
07.08.2019 więcej
Rozporządzenie Nr 18 Wojewody Lubelskiego
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie
powiatów zamojskiego, biłgorajskiego i krasnostawskiego
02.08.2019 więcej
Rozporządzenie Nr 17 Wojewody Lubelskiego
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie
powiatów radzyńskiego i parczewskiego
31.07.2019 więcej
Rozporządzenie Nr 16 Wojewody Lubelskiego
zmieniające rozporządzenie Nr 6 w sprawie zwalczania zgnilca
amerykańskiego pszczół na terenie powiatów lubelskiego,
łęczyńskiego i świdnickiego
25.07.2019 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się