Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Rozporządzenie Nr 15 Wojewody Lubelskiego
zmieniające rozporządzenie Nr 4 w sprawie zwalczania zgnilca
amerykańskiego pszczół na terenie powiatów lubelskiego i
lubartowskiego
25.07.2019 więcej
Rozporządzenie Nr 14 Wojewody Lubelskiego
w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie
powiatów krasnostawskiego i zamojskiego
25.07.2019 więcej
Rozporządzenie Nr 13 Wojewody Lubelskiego
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie
powiatów lubartowskiego, łukowskiego i radzyńskiego
24.07.2019 więcej
Rozporządzenie Nr 10 Wojewody Lubelskiego
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie
powiatów radzyńskiego i parczewskiego
23.07.2019 więcej
Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Lubelskiego
uchylające rozporządzenie Nr 48 Wojewody Lubelskiego z dnia 17
września 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru
świń w powiatach lubartowskim i łęczyńskim
23.07.2019 więcej
Rozporządzenie Nr 12 Wojewody Lubelskiego
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie
powiatów lubelskiego i łęczyńskiego
23.07.2019 więcej
Rozporządzenie Nr 9 Wojewody Lubelskiego
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie
powiatów łęczyńskiego, chełmskiego i włodawskiego
17.07.2019 więcej
Rozporządzenie Nr 8 Wojewody Lubelskiego
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie
powiatów krasnostawskiego i zamojskiego
17.07.2019 więcej
Rozporządzenie Nr 7 Wojewody Lubelskiego
w sprawie zmiany rozporządzenia Nr 49 Wojewody Lubelskiego z
dnia 20 września 2018 r. w sprawie zwalczania zgnilca
amerykańskiego pszczół na terenie powiatów kraśnickiego i
janowskiego
12.07.2019 więcej
Rozporządzenie Nr 6 Wojewody Lubelskiego
w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie
powiatów lubelskiego, łęczyńskiego i świdnickiego
10.07.2019 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się