Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.439.2019
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Borki z
dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego
sposobu świadczenia usług w zakresie odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
01.10.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.436.2019
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w
Bychawie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie budżetu
obywatelskiego Gminy Bychawa, w części obejmującej wzór karty
do głosowania
01.10.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.426.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Adamów z dnia
23 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i
innych placówek przedszkolnych
26.09.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.420.2019
stwierdzające nieważność zarządzeń Burmistrza Włodawy
25.09.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze IF-II.4131.8.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Łuków z dnia
20 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w obszarze
obrębów Jeziory, Łazy i Gołąbki
25.09.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze IF-II.4131.9.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Puchaczów z
dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Puchaczów dla obszarów
położonych we wsi Ciechanki
25.09.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.422.2019
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XV.76.2019 Rady
Gminy Wólka z dnia 23 sierpnia 2019 r.
24.09.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.423.2019
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XII/72/2019 Rady
Gminy Borki z dnia 22 sierpnia 2019 r.
23.09.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.419.2019
stwierdzające nieważność uchwały Nr XIII/82/2019 Rady
Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 23 sierpnia 2019 r.
19.09.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.415.2019
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr IX/64/2019 Rady
Powiatu w Biłgoraju z dnia 14 sierpnia 2019 r.
12.09.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się