Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.472.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Miasta Dęblin z dnia
30 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia
trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Dęblinie w
czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Dęblinie wchodzące w
skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie
04.11.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.469.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w
Bełżycach z dnia 25 września 2019r. w sprawie uchwalenia
„Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na
terenie Gminy Bełżyce”
04.11.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.477.2019
stwierdzające nieważność uchwały Nr XIV/66/2019 Rady Powiatu
w Radzyniu Podlaskim z dnia 30 września 2019 r.
29.10.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.478.2019
stwierdzające nieważność uchwały Nr XI/57/2019 Rady Gminy
Janowiec z dnia 24 września 2019 r.
28.10.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.468.2019
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XII/89/2019 Rady
Miejskiej w Bychawie z dnia 25 września 2019 roku
28.10.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.470.2019
stwierdzające nieważność uchwały Nr VI/46/2019 Rady Gminy
Krzczonów z dnia 17 września 2019 r.
25.10.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.463.2019
w sprawie stwierdzenie nieważności uchwały Nr X/75/2019 Rady
Gminy Biszcza z dnia 13 września 2019 roku
25.10.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze IF-II.4131.11.2019
stwierdzające nieważność uchwały Nr X/81/2019 Rady Miejskiej
w Józefowie z dnia 12 września 2019 r.
24.10.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.450.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Potok Wielki z
dnia 12 września 2019 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Potok Wielki"
23.10.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.418.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w
Modliborzycach z dnia 17 września 2019 r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Modliborzyce
23.10.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się