Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku
Kontrola planowa przeprowadzona w dniach od 2 października do 8
listopada 2019 r. (FC-IX.431.37.5.2019)
10.02.2020 więcej
Fundacja FUGA MUNDI w Lublinie
Kontrola przeprowadzona w dniach od 2 do 20 września 2019 r.
(FC-IX.431.32.6.2019)
28.01.2020 więcej
Urząd Gminy Markuszów
Kontrola przeprowadzona w dniach od 20 sierpnia do 20 września
2019 r. (FC-IX.431.31.5.2019)
27.01.2020 więcej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kraśniku
Kontrola przeprowadzona w dniach od 9 października do 8
listopada 2019 r. (FC-IX.431.38.6.2019)
27.01.2020 więcej
Urząd Miejski w Piaskach
Kontrola przeprowadzona w dniach od 25 stycznia do 27 lutego
2019 r. (FC-IX.431.5.5.2019)
23.01.2020 więcej
Dom Pomocy Społecznej w Ruskich Piaskach
Kontrola planowa przeprowadzona w dniach od 20 września do 18
października 2019 r. (FC-IX.431.36.6.2019)
23.01.2020 więcej
Urząd Gminy Komarów-Osada
Kontrola przeprowadzona w dniach od 5 listopada do 4 grudnia 2019
r. (FC-IX.431.44.7.2019)
23.01.2020 więcej
Lubelskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum Dobrego Samarytanina” w Lublinie
Kontrola przeprowadzona w dniach od 29 października do 13
listopada 2019 r. (FC-IX.431.41.2019)
14.01.2020 więcej
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Chełmie
Kontrola przeprowadzona w dniach od 18 września do 18
października 2019 r. (FC-IX.431.35.5.2019)
14.01.2020 więcej
Lubartowskie Stowarzyszenie Hospicjum św. Anny w Lubartowie
Kontrola przeprowadzona w dniach od 30 września do 18
października 2019 r. (FC-IX.431.33.5.2019)
13.01.2020 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się