Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Urząd Gminy Niemce
Kontrola przeprowadzona w dniach od 1 do 30 sierpnia 2019 r.
(FC-IX.431.27.5.2019)
13.01.2020 więcej
Puławskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum”
Kontrola przeprowadzona w dniach od 20 sierpnia do 6 września
2019 r. (FC-IX.431.29.6.2019)
30.12.2019 więcej
Urząd Gminy Podedwórze
Kontrola przeprowadzona w dniach od 19 sierpnia do 13 września
2019 r. (FC-IX.431.30.6.2019)
23.12.2019 więcej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podedwórzu
Kontrola przeprowadzona w dniach od 25 czerwca do 29 lipca 2019
r. (FC-IX.431.25.5.2019)
18.12.2019 więcej
Urząd Gminy Niedrzwica Duża
Kontrola przeprowadzona w dniach od 28 czerwca do 31 lipca 2019
r. (FC-IX.431.24.5.2019)
16.12.2019 więcej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach
Kontrola przeprowadzona w dniach od 20 maja do 28 czerwca 2019 r.
(FC-IX.431.20.7.2019)
05.12.2019 więcej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markuszowie
Kontrola przeprowadzona w dniach od 20 sierpnia do 27 września
2019 r. (FC-IX.431.28.5.2019)
05.12.2019 więcej
Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Niedrzwicy Dużej
Kontrola przeprowadzona w dniach od 28 czerwca do 2 sierpnia
2019r. (FC-IX.431.26.7.2019)
04.12.2019 więcej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie
Kontrola przeprowadzona w dniach od 6 czerwca do 12 lipca 2019 r.
(FC-IX.431.23.4.2019)
02.12.2019 więcej
Urząd Miejski w Poniatowej
Kontrola przeprowadzona w dniach od 17 marca do 12 kwietnia
2019r. (FC-IX.431.12.5.2019)
02.12.2019 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się