Lista artykułów

Nazwa artykułu
Sprawozdanie z kontroli działalności tłumacza przysięgłego
Pani Elżbieta Kolbus - tłumacz przysięgły języka
łacińskiego i włoskiego
07.02.2020 więcej
Sprawozdanie z kontroli działalności tłumacza przysięgłego
Pan Adam Janiszewski - tłumacz przysięgły języka angielskiego
07.02.2020 więcej
Sprawozdanie z kontroli działalności tłumacza przysięgłego
Pani Agnieszka Kłos-Dacka - tłumacz przysięgły języka
angielskiego
07.02.2020 więcej
Sprawozdanie z kontroli działalności tłumacza przysięgłego
Pan Tomasz Chwałczyk - tłumacz przysięgły języka
angielskiego
07.02.2020 więcej
Urząd Gminy Stary Zamość
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach
21-26 listopada 2019 r. (PN-III.862.15.2019)
09.01.2020 więcej
Urząd Gminy Wojcieszków
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach od 29
listopada do 6 grudnia 2019 r. (PN-III.862.16.2019)
09.01.2020 więcej
Urząd Miejski w Janowie Lubelskim
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach 6-13
listopada 2019 r. (PN-III.862.14.2019)
10.12.2019 więcej
Urząd Miejski w Łęcznej
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w okresie od 24
do 30 października 2019 r. (PN-III.862.13.2019)
02.12.2019 więcej
Urząd Gminy Końskowola
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w okresie od 10
do 18 października 2019 r. (PN-III.862.12.2019)
28.11.2019 więcej
Urząd Miejski w Modliborzycach
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w okresie od 30
września do 5 października 2019 r. (PN-III.862.11.2019)
05.11.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się